Biodynamieken

Biodynamieken

De biodynamieken zijn ‘oorspronkelijke beweging’, die afkomstig is van de ‘Creatieve Intelligentie in het hart van alle manifestatie’.

De biodynamieken zijn ‘oorspronkelijke beweging’, die afkomstig is van de ‘Creatieve Intelligentie in het hart van alle manifestatie’.

De rede dat we ons houtwerk biodynamisch houtwerk noemen, is dat de biodynamieken zo uitgesproken aanwezig zijn in hout, omdat we er luisterend mee bouwen.
De dynamieken kunnen samengevat worden in het beeld van een draaikolk (de maalstroom). In een maalstroom zie je alle aspecten van biodynamieken terug. Er is natuurlijk de vortex. De zuigende werking van het midden en het veld om de maalstroom heen. Zelfs de middellijnen heb ik gedetecteerd toen ik daar was. En kleine over de middellijn als ignitions als de kolkjes op gang kwamen.

De biodynamieken zijn vanzelfsprekend aanwezig als we met het hout werken. We hoeven er niets voor te doen.

Door de jaren heen hebben we veel ontdekkingen gedaan over de biodynamieken en de eigenschappen die ze hebben. Luisterend Bouwen is een krachtige bezigheid die een diepe inwerking heeft op alles en iedereen die in de buurt is (beetje zoals de Long-tide), En dat maakte het mede noodzakelijk veel te weten te komen over wat de energieen zijn en hoe ze inwerken op mens, dier en omgeving.

Biodynamisch houtwerk werkt als een spiegel om naar binnen te kijken. Het inspireert energie tot heelheid. Energie die niet wil, hoeft niet, om later alsnog in te storten. De Maalstroom is een zeer presente, maar geen dwingende kracht.

Hieronder werk ik de belangrijkste dynamieken uit en hoe ze zich uiten in ondersteunende krachten voor cranio.

Eigenschappen van de ontruisende Craniotafel

Eigenschappen van de ontruisende craniotafel

Eigenschappen van de behandeltafel die te maken hebben met de biodynamieken

Stoorvelden, wifi, 4G zijn voorbeelden van wat we ruis noemen. Ruis veroorzaakt onbewust veel stress voor het lichaam. Vanuit De Maalstroom is al langere tijd bekend dat deze ont-ruist. Dat betekent niet dat straling weg is. Het betekent wel dat degene die er gevoelig voor is rust krijgt. Het effect van ont-ruisen bij een behandeling is dat de stilte makkelijker bereikt wordt. Dit is ook wat we bedoelen als we zeggen dat een goede craniotafel een is met therapeut en cliënt.

Aarding is een van de belangrijkste aspecten van healing. Het heeft alles te maken met contact met ons lijf. De craniotafel heeft een aardende werking en helpt om ij contact te komen met het lichaam.

De biodynamiek van de craniotafel hebben een effect op het systeem waardoor mensen de ervaring hebben dat er ruimte van binnen ontstaat. Dit vergemakkelijkt het wezenlijk om issues in onszelf aan te kijken en op te lossen.

Tijdens de Advanced Class bij Etienne Peirsman, vertelde hij dat de aanwezigheid van meerdere therapeuten een effect heeft op de snelheid en de diepte van het proces waar de client doorheen gaat. Een soortgelijk effect ontstaat er door de biodynamieken van de craniotafel.
Ook bij resourcing sessies, waar veel met stillpoints wordt gewerkt, is het effect van de tafel onmiskenbaar aanwezig,

Transformatie is wat we doen in cranio door het diepe contact wat we zoeken.De Maalstroom en dus ook de craniotafels, kunnen nogal transformerend uit de hoek komen. Dit gebeurt altijd in wisselwerking met de situatie. Soms kan de persoonlijkheid (ook die van de therapeut) er niet goed bij wat er gaande is. Het proces tussendoor afbreken is dan niet verstandig. Als craniotherapeut heb je geleerd om naar een andere intelligentie te luisteren. Als transformatie via de tafel plaatsvind, hoef je het meestal alleen maar iets te laten zijn wat er gebeurt tussen de client en de energie.

Transformatie kent een aantal fases

  1. connectie/ contact
  2. Eenwording
  3. uitwisseling
  4. loskomen
  5. tweewording

Deze fases zijn ook terug te vinden in de cranio. Ik heb mijn studenten er vaak in begeleid. Het is te merken op nivo van bewustzijn en ook aan je handen. Alsof ze niet van een plek weg willen.

Eigenschappen van de behandeltafel die te maken hebben met de biodynamieken

Stoorvelden, wifi, 4G zijn voorbeelden van wat we ruis noemen. Ruis veroorzaakt onbewust veel stress voor het lichaam. Vanuit De Maalstroom is al langere tijd bekend dat deze ont-ruist. Dat betekent niet dat straling weg is. Het betekent wel dat degene die er gevoelig voor is rust krijgt. Het effect van ont-ruisen bij een behandeling is dat de stilte makkelijker bereikt wordt. Dit is ook wat we bedoelen als we zeggen dat een goede craniotafel een is met therapeut en cliënt.

Aarding is een van de belangrijkste aspecten van healing. Het heeft alles te maken met contact met ons lijf. De craniotafel heeft een aardende werking en helpt om ij contact te komen met het lichaam.

De biodynamiek van de craniotafel hebben een effect op het systeem waardoor mensen de ervaring hebben dat er ruimte van binnen ontstaat. Dit vergemakkelijkt het wezenlijk om issues in onszelf aan te kijken en op te lossen.

Tijdens de Advanced Class bij Etienne Peirsman, vertelde hij dat de aanwezigheid van meerdere therapeuten een effect heeft op de snelheid en de diepte van het proces waar de client doorheen gaat. Een soortgelijk effect ontstaat er door de biodynamieken van de craniotafel.
Ook bij resourcing sessies, waar veel met stillpoints wordt gewerkt, is het effect van de tafel onmiskenbaar aanwezig,

Transformatie is wat we doen in cranio door het diepe contact wat we zoeken.De Maalstroom en dus ook de craniotafels, kunnen nogal transformerend uit de hoek komen. Dit gebeurt altijd in wisselwerking met de situatie. Soms kan de persoonlijkheid (ook die van de therapeut) er niet goed bij wat er gaande is. Het proces tussendoor afbreken is dan niet verstandig. Als craniotherapeut heb je geleerd om naar een andere intelligentie te luisteren. Als transformatie via de tafel plaatsvind, hoef je het meestal alleen maar iets te laten zijn wat er gebeurt tussen de client en de energie.

Transformatie kent een aantal fases

  1. connectie/ contact
  2. Eenwording
  3. uitwisseling
  4. loskomen
  5. tweewording

Deze fases zijn ook terug te vinden in de cranio. Ik heb mijn studenten er vaak in begeleid. Het is te merken op nivo van bewustzijn en ook aan je handen. Alsof ze niet van een plek weg willen.

De biodynamieken van de ontruisende Craniotafel uiteengezet

De biodynamieken van de ontruisende craniotafel uiteengezet

Functie in de mens
De middellijn is een van de sterkst beïnvloedende biodynamieken op ons systeem. Ze is direct verbonden met het authentieke zelf (voorbij het ego dus) en maakt dat we goed rechtop kunnen staan in ons zelf. Het is deze kracht die we doorbreken als we ons niet laten leiden door ons Zelf, maar door wat anderen zeggen of vinden.

Middellijn en het hout
In biodynamisch houtwerk/ Maalstromen, is de middellijn altijd sterk aanwezig. De kracht van de middellijn is in langwerpige vormen, zoals zwaarden, nadrukkelijk aanwezig. In de Craniotafel is de middellijn sterk vertegenwoordig, vooral in het onderstel van de tafel.

Inwerking op de mens 
De inwerking van de middellijnkracht geeft mensen het gevoel dat ze onmiddellijk thuis zijn bij zichzelf. Op de craniobank merk je dat aan de rust en diepe stilte die al vrijwel meteen begint als mensen gaan liggen.

Functie in de mens
De vortex heeft zonder meer te maken met beweging, innerlijke beweging of uiterlijk. Of de beweging tussen binnen en buiten (denk aan chakra’s). De vortex om de mens heen is sterk verbonden met de primaire ademhaling waar craniosacraalritme weer een uiting van is. Een dysfunctie in vortex energie heeft meestal gevolgen voor creatie in het leven zelf. Het vermogen dingen in beweging te zetten. Of het vermogen om bewegingen in de wereld te kunnen verwerken. Vortexen zijn erg belangrijk bij het afvoeren en transformeren van energie.

Vortex in het hout
In het hout is alternerend bewegende vortex waarneembaar. Hij draai gemiddeld 45 seconden linksom en 45 seconden rechtsom. Laat het nou toevallig ook zo zijn dat de long tide hetzelfde ritme heeft. Maalstroom hoeven ook niet gereinigd te worden of in de maan te liggen, omdat ze zelf de energie kunnen transformeren. Dat heeft direct met de vortex te maken.

Inwerking op de mens
Het is de vortex van de Maalstroom die de transformerende werking mogelijk maakt. 

Veldwerking bij de mens
het veld van de biodynamieken heeft alles te maken met kunnen functioneren in het collectieve veld. Sluit het veld, dan heeft dat meestal met angst of overweldiging te maken.

Veldwerking in de Maalstoom
De veldwerking in Biodynamisch houtwerk heeft alles te maken met het bereik. Tot waar het veld reikt, reikt zijn invloed. De veldwerking heeft alles te maken met eenwording. De vorm die erbij hoort is rond, zoals een bal.

Inwerking op de mens
De inwerking van De Maalstroom op de mens is dat het veld om ons heen word geïnspireerd om heel te zijn. Mensen voelen ruimte als ze in aanraking zijn met de Maalstroom. Voor andere mensen kan het betekenen dat ze juist geborgenheid voelen, omdat hun veld of een deel daarvan te groot was. De veldwerking van de Maalstroom inspireert tot deelname in het collectieve veld. ik bedoel het collectieve veld van de kracht van de mens. Het angstveld zit daarboven. De Maalstroom laat dan ook vaak op een veilige manier emoties zien die  mensen uit het veld cq het Nu houden.

Functie in de mens
Ons middelste midden bevindt zich onder het hart. Het heeft een energie van het hart, maar ook wel degelijk van de zonnevlecht. Het middelste midden is waar het goddelijke licht, het aardelicht, het onnoembare iig, zich opent in de materie. Het is de meest directe verbinding met de bron in ons. Middelste midden in hout

Het middelste midden is letterlijk waar de ziel naar buiten komt. Iedereen die weet waar die naar moet vragen, kan het middelste midden feilloos vinden in hout. Het middelste midden is de thuisplaats van de intelligentie van de ziel die in het hout komt. Met luisterend bouwen is dit de voornamelijkste biodynamiek waar we naar luisteren. Het is ahw waar de leiding vandaan komt. Het middelste midden weet ons te vertellen hoe het hout gevormd moet worden, om voor de ziel er optimaal in te kunnen zijn. Hier onder een video over hoe het middelste midden werkt in biodynamische houtbewerking.

In de onderstaan de video leg ik uit hoe we werken met de belangrijkste biodynamiek tijdens luisterend bouwen: het middelste midden.

In 2006 maakte ik een reis naar de Maalstroom in Noorwegen, Bodo. De onderstaande video maakte ik naar aanleiding daarvan.