Bouwproces

Bouwproces

Een goede craniotafel is een met therapeut en cliënt

Een goede craniotafel is een met therapeut en cliënt

Luisterend Bouwen

Voor ons is elk voorwerp dat wij maken uniek. Wat we doen valt niet onder kunst. We zouden het eerder onder healing laten vallen. We maken krachtvoorwerpen met een functie. We hebben geen bijzondere gaves en doen niet aan programmatie van voorwerpen. 

We zijn simpelweg een met wat we doen, met open senses.
Zonder voorbij te gaan aan wat zich aan ons laat zien. 

We bouwen luisterend.

Luisterend Gebouwd

Als ik met hout werk, voelt het alsof het licht uit de aarde mag samenkomen met het kosmische en dat ze dat vieren in belichaming en biodynamieken. Luisterend bouwen is een ontmoeting tussen mens, hout en Al-wat-Is, waarbij alledrie een gelijkwaardige inbreng hebben in wat, hoe en waarom wordt gebouwd.

Luisterend bouwen biedt poorten naar de bron op een simpele geaarde manier, die bruikbaar is voor healing en balans in ons leven.

Luisterend Gebouwd

Als ik met hout werk, voelt het alsof het licht uit de aarde mag samenkomen met het kosmische en dat ze dat vieren in belichaming en biodynamieken. Luisterend bouwen is een ontmoeting tussen mens, hout en Al-wat-Is, waarbij alledrie een gelijkwaardige inbreng hebben in wat, hoe en waarom wordt gebouwd.

Luisterend bouwen biedt poorten naar de bron op een simpele geaarde manier, die bruikbaar is voor healing en balans in ons leven.

Handgemaakt

Handgemaakt
We werken bij de Maalstroom met ouderwetse handgereedschappen zoals schaven, beitels en handzagen. We doen dit omdat we merken dat het de verbinding met het hout bevordert en dat het energetisch resultaat beter is.​

Handgemaakt

Handgemaakt
We werken bij de Maalstroom met ouderwetse handgereedschappen zoals schaven, beitels en handzagen. We doen dit omdat we merken dat het de verbinding met het hout bevordert en dat het energetisch resultaat beter is.​

Allen maar Hout​

Ijzer geeft ruis!  Dus we werken alleen met massief hout. Om de stevigheid te waarborgen maken we zelf schroeven van hout. Maar ook houtverbindingen kunnen vaak moeilijk overtroffen worden door een ijzeren schroef.  Een bank van hout, alleen maar hout!

Allen maar Hout​

Ijzer geeft ruis!  Dus we werken alleen met massief hout. Om de stevigheid te waarborgen maken we zelf schroeven van hout. Maar ook houtverbindingen kunnen vaak moeilijk overtroffen worden door een ijzeren schroef.  Een bank van hout, alleen maar hout!

Het Bouwen van een Craniotafel is een Cirkel van Creatie & Eenwording

Luisterend bouwen kent een aantal basisprincipes en basisstappen waaraan we ons houden. Het is een aards spiritueel proces waarbij geen sluier is tussen energie en materie. Het is allemaal tegelijk dáár.

Het bouwen van een tafel gaat volgens volgend stappenplan:

In de oriënterende fase gaat het over…….oriëntatie.

Het gaat over persoonlijke voorkeuren, over de energie van de Maalstroom te leren kennen. Te weten of de manier van werken bij je past.

Eigenlijk te vergelijken met een grondige anamnese

De focus is het raamwerk waarin alle aspecten worden beschreven waaraan de tafel moet voldoen. Het belangrijkste onderdeel van de focus is de ‘feel-to-it’ van de craniotafel, die we goed voor ogen moeten krijgen.

Dan nemen we tijd om eea te laten bezinken. We krijgen in die tijd een beeld welk hout we nodig hebben. En waar het zogenaamde ‘aangewezen hout’ ligt. Maar voordat we verder kunnen, zetten we nog afspraken en intenties op papier.

Het hout uitzoeken is altijd bijzonder. Aangewezen hout ligt niet bij 1 leverancier. Er zijn meerdere plekken in Nederland waar het fijn is om hout te halen. Meestal weten we waar we moeten zijn via het veld. De planken die op ons wachten liggen te popelen. Als de klant mee gaat in het uitzoekproces, gebeuren er altijd wel fijne dingen. Het geeft een indruk van hoe we te werk gaan

Dan gaat het werkelijke houtbewerken beginnen. Meestal het grofste werk met machines. Maar al snel komen de schaven en beitels tevoorschijn. We werken van grof naar fijn. We voelen de vorm uit, vragen aan de tafel hoe die wil worden. En dan is er op een gegeven moment een basis.

Het moment van het eerste contact met de craniotafel is vaak ontroerend.

Proef zitten, proef liggen. Aanpassingen maken waar nodig.

Dan komt de finetuning. De afwerking. We gebruiken schaven en schraapstalen, omdat schuursel de poriën van het hout dichtduwt, merkt je in de energie.

De bank is klaar als hij tot in elke houtcel verbonden is met zijn middelste midden.

Dan alleen nog in de olie.

Dan rest nog alleen de levering of het ophalen. 

De kracht van Luisterend Bouwen is eenwording

De kracht van Luisterend Bouwen is eenwording

Luisterend Bouwen is de methode die we gebruiken om te komen tot een bezielde creaties. 
Luisterend Bouwen maakt gebruik van onze mogelijkheid tot bewustzijn gedurende de aardse bezigheid van houtbewerking.
Met luisterend bouwen tasten we door de materie heen in het wezen der dingen. 
Daar werken we aan de heelheid der dingen.
Daar bouwen we. Daar balanceren we. Daar verfijnen we en verrijken er met liefde. 

Wat volgt in de materie is een levende expressie van deze diepe, liefderijke verbinding die zich uit in biodynamieken. 

Met biodynamische houtbewerking is het alsof het licht uit de aarde mag samenkomen met het kosmische en dat ze dat vieren in belichaming en biodynamieken.

Wat geschiedenis achter craniotafels

Toen ik in 2006 in aanraking kwam met Biodynamische cranio sacraal therapie, vielen een boel dingen voor mij op hun plek. De dynamieken die ik omschreef, waren namelijk blijkbaar al eerder omschreven door Schauberger als ‘oorspronkelijke beweging’, die afkomstig is van de ‘Creatieve Intelligentie in het hart van alle manifestatie’ (vertaald Franklyn Sills, 2001, Craniosacral biodynamics, , p. 56). In biodynamische cranio sacraal zijn de expressievormen van ‘oorspronkelijke beweging’ geïntegreerd in de behandelvorm. Zo wordt de middellijn gebruikt voor de therapeut om zich te ankeren, en voor de cliënt om de point of balanced tension aan te relateren.

 

In het houtwerk stel ik de expressie van ‘oorspronkelijke beweging’ in energetische dynamieken gelijk aan het bezielen van het houtwerk. Anders vertaald zegt Schauberger dat biodynamieken een expressie van bezieling zijn.

Naarmate de tijd vorderde, kreeg ik beter door wat het veroorzaakte dat ik de biodynamieken zo levend in het hout tevoorschijn kon laten komen. Het had meer te maken met de manier van werken namelijk, dan met dat ik een bijzondere gave zou hebben. Het was de wil om te werken mét en ín het hart van creatie, die maakte dat de voorwerpen deze eigenschappen in zich hebben. Dat was wat cranio mij had geleerd en wat ik altijd heb willen leren.