Koen en Mari√ętte maken al 10 jaar samen onder meer craniotafels

En de dynamieken blijven in het hout aanwezig. Ze ondersteunen de sessies, vergemakkelijken en versnellen de processen die zich voltrekken

De kracht van Luisterend Bouwen is eenwording

De kracht van Luisterend Bouwen is eenwording

Luisterend Bouwen is de methode die we gebruiken om te komen tot een bezielde creaties. 
Luisterend Bouwen maakt gebruik van onze mogelijkheid tot bewustzijn gedurende de aardse bezigheid van houtbewerking.
Met luisterend bouwen tasten we door de materie heen in het wezen der dingen. 
Daar werken we aan de heelheid der dingen.
Daar bouwen we. Daar balanceren we. Daar verfijnen we en verrijken er met liefde. 

Wat volgt in de materie is een levende expressie van deze diepe, liefderijke verbinding die zich uit in biodynamieken. 

Met biodynamische houtbewerking is het alsof het licht uit de aarde mag samenkomen met het kosmische en dat ze dat vieren in belichaming en biodynamieken.